Besöksadress: Strandgatan 18, 852 31 Sundsvall   E-post: info@sundsvall.efs.nu
Viktig information om
verksamheten i EFS Sundsvall
med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Läs mer... (uppdaterad 2020-03-29)

Bloggarkiv

EFS Sundsvalls blogg är för tillfälligt vilande, eftersom vi i dagsläget inte har någon som regelbundet skriver nya inlägg. Alla tidigare publicerade inlägg kan dock fortfarande läsas här i Bloggarkivet.
Så snart vi har några nya inlägg att publicera kommer bloggen att återupptas.


Texterna i bloggen ger uttryck för bloggarens egna tankar och åsikter och är därför inte att betrakta som ett uttalande från EFS-föreningen i Sundsvall. Om du har synpunkter på något som skrivs i bloggen, kontakta Webbgruppen på adressen webbgruppen@sundsvall.efs.nu.


Visa nyare inlägg


Hela kyrkan läser - fredag den 27 december

27 December, 2013

Mosebrinnandebusken


Dagens bibelord: Apg 7:17-22


Detta är en del av Stefanos tal inför Rådet, då han blev förhörd om sin tro, där han i sin tur redogör för Mose liv, bl a.

Mose hade en märklig uppväxt. Han blev skild från sin biologiska familj som spädbarn och adopterad in i den kungliga familjen där han uppfostrades. Men efter ett slagsmål med dödlig utgång flydde han från landet och skapades sig ett nytt eget liv som boskapsskötare. Och där fann Gud honom och kallade honom att bli den som skulle leda Guds folk ut ur fångenskapen i Egypten. Då var han en ganska gammal man, med mycket brokig bakgrund.

Ibland är vägen till Gud lång och krånglig. Mose levde ett långt liv innan han mötte Gud i den brinnande busken, ett möte som förändrade allt. Hela hans liv tog en annan vändning.

Det är aldrig för sent att svara ja på Guds kallelse. Oavsett hur livet har sett ut tidigare kan Gud använda oss i sin tjänst. Vågar vi?

”Nu till din tjänst o Herre ger jag min kropp och själ
Låt mig ur döden få uppstå, Kristus du livet är”
Svensk Psalm 96

/Birgitta

Hela kyrkan läser - annandag jul 26 december

26 December, 2013

hhggf


Dagens bibelord: Matt 10:32-39


Så jobbigt att läsa detta mitt i den mysiga julen, när man umgås med nära och kära och känner att det är viktigt och riktigt. Hur menar Jesus?

Vi backar och läser hela sammanhanget från början och då blir det ett annat mönster som kommer fram, något om makt och mandat, ansvar och prioriteringar.

Jesus sände sina lärjungar att predika om Guds rike och om Människosonen. Han gav dem rätt att tala i hans namn och han gav dem makt att utföra alla de under han själv kunde göra. De gick i hans ställe. Vilket ansvar! Vilket mandat de hade, vilka maktmedel. Då måste prioriteringarna vara glasklara - uppdraget först, tjänsten först, privata intressen fick vika. Och det var bara att vänta att de skulle få samma bemötande som Jesus fick. Han var realist, han visste att hans tid på jorden var kort.

Vad betyder detta för oss? Det skulle krävas en lång predikan, eller ännu hellre ett förtroendefullt samtal för att komma fram till det. Ett samtal om kärlek till det som är nära och solidaritet med de många som finns längre bort, om hjärtats hängivenhet och insikten att det inte alltid är lätt att leva i Kristi efterföljd. Historien är full av exempel på det.

”Forma mig för ditt rike, uppväck mig ge mig liv
Tag mig nu in i din lydnad, Herre förvandla mig”
Svensk Psalm 96

/Birgitta

Hela kyrkan läser - juldagen den 25 december

25 December, 2013

images


Dagens bibelord: Luk 2:1-20


Så många känslor som väcks när jag lyssnar till denna text! Minnen av otaliga julgudstjänster och söndagsskolefester, pappas röst när han läser på julafton, doften av ljus och jul, värme, förväntan.

Berättelsen om Jesusbarnet är fantastisk, han föddes in i världen och han föds i våra hjärtan. Men det slutar inte där. Jesus förblev inte ett barn med gloria, han växte upp och gick in i sitt uppdrag - att visa vem Gud är genom sitt liv och sina ord, att öppna vägen till Guds rike för oss alla genom sin död och sin uppståndelse och att bli Herre över allt.

Även i våra hjärtan behöver Jesus få växa och ta den plats han ska ha. Att möta honom i julkrubban är en inbjudan till att lära känna honom bättre. Nu ser han oss rakt i ögonen och utmanar oss: ”Följ mig, bli min lärjunge”

”Han växte upp och blev en man, så god, så vis, så stark och sann
som ingen förr på jorden var, och ingen sedan varit har”
Svensk psalm 117

/Birgitta

Hela kyrkan läser - julafton den 24/12

24 December, 2013


Vise mänGud, ge kung­en di­na la­gar, kung­a­so­nen din rätt­vi­sa ord­ning, så att han rättrådigt dömer ditt folk och låter di­na be­tryck­ta få sin rätt. 


Låt berg och höjder bära fre­dens fruk­ter åt fol­ket ge­nom rättfärdig­het. 


Låt ho­nom le­va så länge so­len finns och månen ly­ser, släkte ef­ter släkte. Han skall kom­ma om regn över grödan, ett stil­la regn som vatt­nar jor­den. Låt rätt­vi­sa gröns­ka i al­la hans da­gar och fred och välgång råda, tills ing­en måne ly­ser mer.


Dagens bibelord: Ps 72:1-7


De första som hörde denna sång tänkte sig nog att det handlade om deras egen kung och en önskan om att hans regerande skulle betyda fred och rättvisa. Men vi som läser nu ser Jesu bild tydligt tecknad i beskrivningen. Det är han som är kungasonen som ska värna de armas rätt och rädda de fattiga. Det är Guds rike som beskrivs.  Och vilken vacker beskrivning - där själva naturen är med och bär fredens frukter.


Jag ville leva i den världen redan nu, att låta fred och rättvisa prägla mina relationer och mina sammanhang. Gud, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen.

”Kristus kommer Davids son, konung utan like, ondskans välde, mörkrets makt bävar för hans rike”. Svensk psalm 111

/Birgitta

Hela kyrkan läser - måndag den 23 december

23 December, 2013

scopri-la-vita


Dagens bibelord: Hebr 1:1-3


Brevets författare skriver till hebréerna, man tror det var en grupp judar som bodde i Italien. De hade blivit uppfödda med lagen och profeterna, och i inledningen av detta brev får vi en sammanfattning av vad det handlar om. Gud har redan talat och nu fullkomnas budskapet genom Jesus. Det hänger ihop, Jesu person, det han säger och gör, och det man redan anade om Guds vilja. Brevet visar hur profeternas skrifter får sin uppfyllese i Jesu liv och död.

Man kan ana Gud och höra hans röst på många sätt och i olika sammanhang. Vi kan uppleva att vi möter Gud i naturen, i kärleken och i det goda som görs. När man blir berörd av musik eller skönhetsupplevelser, när man känner ett starkt patos för att rättvisa ska ske och att förtryckta ska få sin frihet. Detta är Guds tilltal till oss, hans påminnelse om att vi är skapade till hans avbild och till hans gemenskap.

Men det är i Jesus vi ser Guds ansikte. Det är i Jesus som Guds rike landar på jorden. Där öppnas dörren helt och fullt, och vi får gå in till den Gud som vi alltid har längtat efter och som alltid har längtat efter oss.

”Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, kom till vår jord, Kristus är hans namn
Så Gud sig härlig för all jorden visar, O kom låt oss tillbedja vår Herre Krist”

Svensk psalm 122

/Birgitta

Visa äldre inlägg >>

<< Visa nyare inlägg

Dagens bibelord
Aktuellt
Livesändningar

På vår YouTube-kanal kan du se våra livesändningar
Gå till kanalen...

2020-09-25

Årets Se Be Ge-insamling startar lördag 26/9.
Läs mer...

2020-03-29

Hur påverkas verksamheten i EFS Sundsvall?
Läs mer...


Nyhetsarkiv


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.

Vi är med och stöttar familjecentret Kraftkällan.
www.familjecentret.se
Östra långgatan 23
852 36 Sundsvall