Besöksadress: Strandgatan 18, 852 31 Sundsvall   E-post: info@sundsvall.efs.nu
Viktig information om
verksamheten i EFS Sundsvall
med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Läs mer... (uppdaterad 2020-11-17)

2020-10-11
Bönemånad i oktober

Det är en annorlunda tid vi lever i men mitt i allt det annorlunda och speciella så finns det ändå saker som är som vanligt. När höstmörkret börjar lägga sig drar det ihop sig för vår bönemånad som vi brukar hålla i oktober varje år. Vi har då samlingar under hela månaden för att tillsammans söka Guds vilja för oss, vår församling, vår stad och vårt land.

Samlingarna sker i kyrkan varje tisdag - torsdag mellan 18.30 och 19.30 samt före gudstjänsterna på söndagarna kl. 10.00 till 11.00. Nytt för i år är att vi på måndagar och fredagar har digitala bönesamlingar istället för på plats i kyrkan, även dessa mellan kl 18.30 och 19.30.

"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus."
(Filipperbrevet 4:4-7)

Måndagar: 18.30 - 19.30 (Digitalt möte)
Tisdagar - torsdagar: 18.30 - 19.30 (EFS)
Fredagar: 18.30 - 19.30 (Digitalt möte)
Söndagar: 10.00 - 11.00 (EFS, i bönerummet)

Länk till digitala möten:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkZWI3ZDQtYjEyZS00Y2YzLTk3YjctMGEwZGJiNTlhMjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%225fa243da-f0c7-442a-9266-2a60231008e4%22%7d

Dagens bibelord
Aktuellt
Livesändningar

På vår YouTube-kanal kan du se våra livesändningar
Gå till kanalen...

2020-11-17

Hur påverkas verksamheten i EFS Sundsvall?
Läs mer...

2020-10-23

Ingen julbasar i år, men du kan ändå ge din gåva till yttre missionen.
Läs mer...


Nyhetsarkiv


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.

Vi är med och stöttar familjecentret Kraftkällan.
www.familjecentret.se
Östra långgatan 23
852 36 Sundsvall