Besöksadress: Strandgatan 18, 852 31 Sundsvall   E-post: info@sundsvall.efs.nu
2022-02-13
Information om verksamhet i EFS Sundsvall med anledning av Coronaviruset

Informationen uppdateras löpande.

2022-02-13

De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari och hanteringen av pandemin går in i en ny fas.

För vår del innebär detta att vi nu kan börja återgå till normal verksamhet. Servering av kyrkfika återupptas från och med vecka 7.

Det är fortfarande viktigt att vaccinera sig mot covid-19 och att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Den som inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

För fullständig information om aktuella råd och rekommendationer, se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

2022-01-13

Info till EFS Sundsvall med anledning av gällande restriktioner
från och med den 12 januari för att minska smittspridning av Covid-19

Det viktigaste är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. För fullständig information se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

Gudstjänster
 • Vid gudstjänster kommer det inte att behövas covidpass för att delta.
 • I kyrkan får max 50 personer plus medverkande vara samtidigt.
 • I kyrksalen kommer vi att stänga av platser för att kunna hålla 1 meters avstånd mellan sällskap. Varje sällskap får bestå av max 8 personer.
 • Under denna period tar vi med medhavd fika till efter gudstjänsten.
 • Kyrkvärdar och mötesledare informerar om detta vid gudstjänsterna.
 • Nattvard ställs in tills vidare (Förändring i och med 12 januari).
Soppköket
 • Soppköket kommer att fortsätta som planerat men med begränsning av antal personer som vistas samtidigt i församlingsvåningen (1-2 personer per bord och max 20 personer).
Matutdelning
 • Matutdelningen kommer att fortgå som planerat.
Övriga verksamheter (bibelstudium, kör etc)
 • Följ våra pålysningar och hemsida för aktuell information.
2021-12-23

Detta gäller i EFS-kyrkan, Sundsvall med anledning av gällande restriktioner
fram till och med den 16 januari för att minska smittspridning av Covid-19

Det viktigaste är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. För fullständig information se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

Gudstjänster
 • Vid gudstjänster kommer det inte att behövas covidpass för att delta.
 • I kyrksalen kommer vi att stänga av platser för att kunna hålla 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • Under denna period tar vi med medhavd fika till efter gudstjänsten.
 • Kyrkvärdar och mötesledare informerar om detta vid gudstjänsterna.
Soppköket
 • Matutdelningen har juluppehåll men kommer att fortsätta som planerat men med begränsning av antal personer som vistas samtidigt i församlingsvåningen (1-2 personer per bord och max 20 personer).
Matutdelning
 • Matutdelningen kommer att fortgå som planerat.
Musikcafé lördag 8 januari
 • För detta arrangemang kommer vi att ställa krav på covidbevis (”covidpass”) för alla besökare och medverkande.
2021-09-29

Nu får vi äntligen träffas i kyrkan igen som vanligt!
Med anledning av att restriktionerna för allmänna sammankomster tas bort kommer vi från och med söndag den 3 oktober att hålla gudstjänst som vanligt med tillhörande kyrkkaffe.
Vi kommer även fortsätta att livesända våra gudstjänster på vår youtubekanal.

Det finns saker att fortfarande tänka på gällande Covid-19:

 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Ej fullvaccinerade bör hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
 • Vi stannar också hemma om vi inte är friska.

Välkomna till EFS-kyrkan!

2021-06-18

Snart får vi äntligen träffas i kyrkan igen!
Med anledning av de nya allmänna restriktionerna och nya rekommendationer från EFS riks så har styrelsen beslutat att öppna upp kyrkan för fler (30 personer) från 1 juli. Det kommer att finnas kyrkvärd på plats. Markeringar kommer att finnas på bänkarna om var man får sitta. Medtaget fika börjar vi med i september.
De allmänna råden gäller dock fortfarande; håll avstånd, tvätta händerna ofta och besök bara kyrkan om du är frisk.
Vi kommer även fortsätta att livesända våra gudstjänster på vår youtubekanal.

2021-06-09

Lättnader i de allmänna restriktionerna gör att vi nu börjar planera för att någon gång under sommaren öppna upp kyrkan för besökare. Våra nuvarande restriktioner med endast digitala gudstjänster behåller vi dock minst juni månad ut.

2021-04-22

Vid styrelsemötet 2021-03-04 beslutade styrelsen att vi fram till och med maj fortsätter med att anordna enbart digitala gudstjänster.
Endast medverkande vid inspelningarna får vara på plats i kyrkan. Besökare hänvisas till att följa gudstjänsterna via vår YouTube-kanal. Gudstjänsterna sänds live och ligger kvar fram till nästa söndagsgudstjänst.

2021-02-04

Vid senaste styrelsemötet 2021-01-27 beslutade styrelsen att vi fram till och med påsk fortsätter med att anordna enbart digitala gudstjänster enligt tidigare givna restriktioner.
Endast medverkande vid inspelningarna får vara på plats i kyrkan. Besökare hänvisas till att följa gudstjänsterna via vår YouTube-kanal. Gudstjänsterna sänds live och ligger kvar fram till nästa söndagsgudstjänst.

2020-12-05

Vid senaste styrelsemötet 2020-12-03 beslutade styrelsen att de restriktioner som tidigare meddelats fortsätter att gälla minst till och med 31 januari 2021.

2020-11-17

I och med de mer strikta lokala restriktionerna och aviserade ytterligare restriktioner från och med 24 november så kommer vi att från och med denna vecka (22 november) enbart anordna webbsända gudstjänster.

Följande gäller tillsvidare:

 • Inga fysiska besök på våra gudstjänster i kyrkan
 • Endast deltagande via våra sändningar på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCPiCM3Y7kL6UggUm5K4eD-Q/
 • Endast de som medverkar i gudstjänster och sändningen får vara på plats i kyrkan i samband med gudstjänsterna

I samband med detta så införs också en begränsning på max 8 personer samtidigt i våra lokaler. Det medför att fysiska samlingar i kyrkan ställs in eller hålls via videolänk. Dock kommer vi försöka att fortsätta med matkasseutdelningen på fredagarna.

Våra värdgruppers arbete med att sköta kyrkan kan fortsätta men arbetet bör göras enskilt eller tillsammans med familjemedlem.

2020-03-29

Brev till medlemmarna i EFS Missionsförening i Sundsvall
Signerat Rikard Thurdin, ordförande.

(Klicka på länken ovan för att läsa brevet)

2020-03-28

Styrelsen och Verksamhetsutskottet träffades i torsdags och funderade kring nuläget i dessa Corona-tider och har kommit fram till följande:

 • Vi följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten ger oss.
 • Vi ska försöka fira gudstjänst så länge det går, men vi får anpassa oss efter hur dagsläget ser ut. Är vi sjuka så ska vi stanna hemma.
 • Vi har bestämt att vi inte serverar något kyrkkaffe fr o m 1:a april, utan var och en får ta med sig eget kyrkfika (och kanske till någon annan som inte har...). Man får ta med sig egen mugg och ta hem och diska själv.
 • Vi vill gärna att onsdagsbönen ska få fortsätta.
 • Övriga verksamheter i kyrkan är pausade tills vidare.

Så här ser det ut i dagsläget, men det kan komma att ändras allt eftersom...

2020-03-19

Vi har nu efter mycket funderingar landat i att vi ställer in "Vandra genom Bibeln" nu på lördag. Förhoppningsvis kan vi få till denna samling under hösten istället.

2020-03-14

Styrelsen har idag haft sammanträde med anledning av coronavirus, covid-19 och vetskapen om att vi har personer i riskgrupp att ta hänsyn till i vår gemenskap.

Styrelsen har beslutat följande:

 • Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst tills annat sägs.
 • På nattvardsgudstjänsten 15 mars kommer endast bröd att delas ut.
 • Enklare kyrkkaffe kommer att serveras och serveringspersonalen sköter all servering, vi tar inte kaffe, te, saft och mjölk själva. Vi erbjuder inte mackor. Ingen vistas i köket som inte ingår i serveringsgruppen.
 • Vad som gäller för Vardagskyrkan är inte klart men i nuläget hoppas vi på att kunna dela ut matlådor under onsdagen men pausar det vanliga soppköket och fredagarnas matutdelning för att hitta lämpliga rutiner.
 • Vi undviker handhälsning och kramar av hänsyn till smittspridning.

I den situation som är får vi be om helande och hopp i vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd.
Vi vill fortsätta vara en kyrka för fler med Jesus i centrum även i tider av oro och sjukdom.

Styrelsen för EFS i Sundsvall 2020-03-14


Se även EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS tar situationen som uppstått utifrån spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19, på största allvar. Vi vill dock uppmana till lugn och sunt förnuft. Nedan följer rekommendationer till hela rörelsen.

Mötesarrangörer har ett extra stort ansvar att följa utvecklingen och myndigheters rekommendationer. Detta kan ni göra på följande sidor:

Allmänna råd
 • Har du symptom, såsom förkylning, hosta eller motsvarande, ska du stanna hemma.
 • Påminn dem som har symptom att stanna hemma.
 • Tvätta händerna noggrant och ofta.
 • Beakta riskerna vid olika evenemang och ta beslut om försiktighetsåtgärder där det behövs. Tänk särskilt på riskgrupperna i er verksamhet.
 • Stanna hemma om du de senaste 14 dagarna har besökt Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller delstaten Tyrolen i Österrike.
Arbete specifikt för riskgrupper
 • Riskgrupper innefattar äldre och personer med underliggande sjukdomar.
 • Vi råder till extra försiktighet vid till exempel pensionärsträffar, hembesök, sjukbesök och besök på äldreboenden. Läs på om gällande regler i era respektive kommuner och sammanhang.
Gudstjänster, event & samlingar

Kvällen den 11/3 meddelade regeringen att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. Detta får följder för EFS, men vi uppmanar till fortsatt gudstjänstfirande och diakonal omsorg i era respektive sammanhang.

 • Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.
 • Varje EFS-förening får avgöra själva huruvida de vill ställa in gudstjänster eller andra möten, eftersom situationen ter sig olika i hela landet.
 • EFS kommer att webbsända en gudstjänst varje söndag via vår hemsida och sociala medier för er som av någon anledning inte kan delta i en gudstjänst.
 • Vi rekommenderar alla som har besökt riskområden, befinner sig i en riskgrupp, eller uppvisar symptom, att stanna hemma från alla offentliga sammankomster.
 • Vidare uppmanar vi dig som varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd) med någon som rest i dessa områden, eller uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär), att stanna hemma.
 • När det gäller kommande event såsom EFS och Salts årskonferens samt Patrullriks så avvaktar vi utvecklingen och återkommer med information om eventuella förändringar.
Diakonal omsorg
 • Tänk igenom hur en kortare tids isolering i hemmet kan hanteras vid sjukdom.
 • Var också beredd på att bistå varandra, till exempel genom att ställa en kasse mat utanför dörren eller ringa dem som sitter själva utan sällskap.
 • Vi vill betona att visa omsorg och kärlek i dessa tider, men inte låta det sunda förnuftet vika.
Avslutande ord

Framför allt, låt inte denna situation leda till rädsla utan bibehåll lugn och iaktta sunt förnuft. Tänk på medmänniskan och stötta varandra. Se länkarna ovan för mer information.

Vi ber om Guds beskydd och välsignelse.

EFS

Dagens bibelord
Aktuellt
Livesändningar

På vår YouTube-kanal kan du se våra livesändningar
Gå till kanalen...


Nyhetsarkiv


Bönekursen


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.

Vi är med och stöttar familjecentret Kraftkällan.
www.familjecentret.se
Östra långgatan 23
852 36 Sundsvall