Besöksadress: Strandgatan 18, 852 31 Sundsvall   E-post: info@sundsvall.efs.nu
Viktig information om
verksamheten i EFS Sundsvall
med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Läs mer... (uppdaterad 2020-03-29)

Program
September
28
18:00-20:00
Bibelsamtal, "Ett liv värt att leva"
Alla är välkomna till en öppen grupp som samtalar kring texter i bibeln. Vi coronanpassar, max 15 deltagare, tag med eget fika. Kontakt: Ann-Sofi Jacobsson 073-8043495, Eva Hansson 070-6874080
Oktober
2
Fr
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds till en digital bönesamling
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkZWI3ZDQtYjEyZS00Y2YzLTk3YjctMGEwZGJiNTlhMjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%225fa243da-f0c7-442a-9266-2a60231008e4%22%7d
4
10:00-10:55
Bön i församlingsvåningen
11:00
Gudstjänst: Änglarna
Malin Söderstjerna-Ersson predikar.
Inget kyrkfika serveras. Ta gärna med egen fika och termos med dryck om du vill.
5
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkZWI3ZDQtYjEyZS00Y2YzLTk3YjctMGEwZGJiNTlhMjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%225fa243da-f0c7-442a-9266-2a60231008e4%22%7d
6
Ti
17:00-19:00
Torsdagsmys (på en tisdag)
Välkomna barn med vuxna för en träff i församlingsvåningen med mat, pyssel, lek, sång och andakt. Anmälan sker till info@sundsvall.efs.nu och våra lokaler rymmer max.30 personer.
Vi följer myndigheternas rekommendationer och hjälps åt att följa rådande direktiv. Varmt välkomna
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
7
On
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
9
Fr
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkZWI3ZDQtYjEyZS00Y2YzLTk3YjctMGEwZGJiNTlhMjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%225fa243da-f0c7-442a-9266-2a60231008e4%22%7d
11
10:00-10:55
Bön i församlingsvåningen
11:00
Gudstjänst: Tacksägelsedagen/Lovsång
Johanna Thurdin predikar. Missionskollekt till EFS internationella arbete.
Inget kyrkfika serveras. Ta gärna med egen fika och termos med dryck om du vill.
12
18:00-20:00
Bibelsamtal, "Ett liv värt att leva"
Alla är välkomna till en öppen grupp som samtalar kring texter i bibeln. Vi coronanpassar, max 15 deltagare, tag med eget fika. Kontakt: Ann-Sofi Jacobsson 073-8043495, Eva Hansson 070-6874080
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
13
Ti
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
14
On
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
15
To
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
16
Fr
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
18
10:00-10:55
Bön i församlingsvåningen
11:00
Gudstjänst:Trons kraft
Eva Stenström (adjunkt på Härnösands stift) predikar.
Inget kyrkfika serveras. Ta gärna med egen fika och termos med dryck om du vill.
14:00
Digital bibelinspiration med Olof Brandt.
13 nycklar till att höra Gud i Bibeln. Olof Brandt (från Bibelsällskapet) går igenom en rad tips på hur man kan får en värdefull bibelläsning. Efteråt blir det bibelquiz. Länk till evenemanget kommer.
19
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
20
Ti
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
21
On
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
22
To
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
23
Fr
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
25
10:00-10:55
Bön i församlingsvåningen
11:00
Gudstjänst: Att leva tillsammans
Malin Söderstjerna-Ersson predikar.
Inget kyrkfika serveras. Ta gärna med egen fika och termos med dryck om du vill.
26
18:00-20:00
Bibelsamtal, "Ett liv värt att leva"
Alla är välkomna till en öppen grupp som samtalar kring texter i bibeln. Vi coronanpassar, max 15 deltagare, tag med eget fika. Kontakt: Ann-Sofi Jacobsson 073-8043495, Eva Hansson 070-6874080
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
27
Ti
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
28
On
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
29
To
18:30-19:30
Bön i kyrkan
Daglig bön under vår bönemånad
30
Fr
18:30
Bön över internet
Vi inbjuds att delta i en digital bönesamling
November
1
11:00
Gudstjänst: Vårt evighetshopp
Malin Söderstjerna-Ersson predikar.
Inget kyrkfika serveras. Ta gärna med egen fika och termos med dryck om du vill.
8
11:00
Gudstjänst: Frälsningen
9
18:00-20:00
Bibelsamtal, "Ett liv värt att leva"
Alla är välkomna till en öppen grupp som samtalar kring texter i bibeln. Vi coronanpassar, max 15 deltagare, tag med eget fika. Kontakt: Ann-Sofi Jacobsson 073-8043495, Eva Hansson 070-6874080
15
11:00
Gudstjänst: Vaksamhet och väntan
Predikantbyte. Sundsvalls Kristna Råd ordnar predikant och Simon Johansson från Pingstkyrkan kommer till oss. Vår Malin predikar i en annan kyrka i stan.
22
11:00
Gudstjänst: Kristi återkomst
Eventuellt Malin Söderstjerna-Ersson
23
18:00-20:00
Bibelsamtal, "Ett liv värt att leva"
Alla är välkomna till en öppen grupp som samtalar kring texter i bibeln. Vi coronanpassar, max 15 deltagare, tag med eget fika. Kontakt: Ann-Sofi Jacobsson 073-8043495, Eva Hansson 070-6874080
29
11:00
Gudstjänst: Ett nådens år
Malin Söderstjerna-Ersson predikar.
Dagens bibelord
Aktuellt
Livesändningar

På vår YouTube-kanal kan du se våra livesändningar
Gå till kanalen...

2020-09-25

Årets Se Be Ge-insamling startar lördag 26/9.
Läs mer...

2020-03-29

Hur påverkas verksamheten i EFS Sundsvall?
Läs mer...


Nyhetsarkiv


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.

Vi är med och stöttar familjecentret Kraftkällan.
www.familjecentret.se
Östra långgatan 23
852 36 Sundsvall