Besöksadress: Strandgatan 18, 852 31 Sundsvall   E-post: info@sundsvall.efs.nu
EFS-kyrkan i Sundsvall
EFS-föreningen idag

EFS-kyrkan i Sundsvall drivs av en EFS-förening med ca 150 medlemmar, och arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen.

Föreningens vision

"En kyrka för fler med Jesus i centrum"

Den första EFS-föreningen

Vid mitten av 1800-talet var Sundsvall en livlig sjöfartsstad. Det var inte enbart av godo. När sjömännen kom i land uppsökte de ofta de många krogarna som fanns i staden och det var vanligt med dryckenskap och slagsmål. Vid den här tiden spreds väckelsen över landet och den nådde också Sundsvall. En av förgrundsgestalterna inom EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) , C. O. Rosenius, besökte Sundsvall vid flera tillfällen. En grupp män och kvinnor blev gripna av väckelsen, och blev inspirerade att hjälpa sjömän och andra som hade det svårt i samhället. 1857 bildades en förening som anslöts till EFS. Den fick namnet Sundsvalls missionsförening. Föreningens medlemmar gick ut och missionerade i staden, bl.a. genom att dela ut biblar, traktater och matpaket.

Den första kyrkan

Ännu hade föreningsmedlemmarna ingen lokal att samlas i men 1875 köptes en tomt i hörnet Kyrkogatan - Skolhusallén (som då hette Tullbacken). Den byggnad som uppfördes kallades Sjömanskyrkan. Den ritades av stadsplanearkitekten P. G. Sundius, och invigdes den 28 december 1875. Kyrkans samlingssal rymde 400 personer. Det fanns också ett härbärge för arbetslösa sjömän. Sjömanskyrkan var den första samlingslokal i Sundsvall som hade gasljus.

En ny kyrka efter stadsbranden 1888

Vid den stora branden 1888 förstördes Sjömanskyrkan helt. Lyckligtvis var kyrkan försäkrad, och sedan skulderna var betalade fick man ut 23 884 kr. i brandskadeersättning.
När en ny kyrka skulle byggas fanns det önskemål om att den skulle ligga i närheten av hamnen. En lämplig tomt köptes i hörnet Köpmangatan - Strandgatan (som då hette Jernvägsgatan). Arkitekten Gustaf Hermansson, samma arkitekt som ritat Gustav Adolfs-kyrkan och Sundsvalls prästgård, gjorde ritningarna till kyrkan. Kyrkan byggdes i romansk stil. På fasaden mot Strandgatan fanns ett stort rosettfönster, som senare murades igen. Den nya kyrkan fick namnet Sjömanskapellet och invigdes den 20 december 1891. Den innehöll då en stor kyrksal med läktare. Salen rymde 500 personer. I bottenplanet inreddes också ett läsrum för sjömän. En trappa upp fanns ett rum som fungerade som bostad för predikanten och på tredje våningen en vaktmästarbostad.

Renoveringar

Vid renoveringen 1922 placerades kyrksalen en trappa upp, genom att man byggde golv i höjd med läktarna. I bottenplanet byggdes en mindre samlingssal och en lägenhet. Den senaste renoveringen gjordes 1977. Då byggdes en större samlingssal i bottenplanet, källarplanet inreddes och hiss installerades.

Kyrkans namn har ändrats två gånger, först till Lutherska kapellet och senare, vid renoveringen 1977, till EFS-kyrkan.

Vid pennan: Karin Westberg


Boken om EFS i Sundsvall

Läs mer om kyrkan i boken "Från Sjömanskapell till EFS-kyrka", 2023.

Dagens bibelord
Aktuellt
Livesändningar

På vår YouTube-kanal kan du se våra livesändningar
Gå till kanalen...

2024-01-16

Nu finns boken
"Från Sjömanskapell till EFS-kyrka" att köpa!
Läs mer...


Nyhetsarkiv


Boken

Bönekursen


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.

Vi är med och stöttar familjecentret Kraftkällan.
www.familjecentret.se
Östra långgatan 23
852 36 Sundsvall