Adress: Köpmangatan 2, 852 31 Sundsvall   E-post: expeditionen@sundsvall.efs.nu
Sö 31/5 11:00
Gudstjänst i Betlehemskyrkan
Sö 7/6 11:00
Gudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan

Välkommen till EFS Sundsvall

Foto: Cecilia Ekhem

"Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat"
Hebr 10:35-36


Det mesta av EFS-kyrkans arbete görs med ideella krafter och gåvomedel.
Din gåva till EFS-föreningens arbete välkomnas därför.
Plusgiro: 17 69 65 – 2, Bankgiro: 5062-6910, Swish: 1236903959

Dagens bibelord
Aktuellt

Nyhetsarkiv


Samarbeten

Alla studiecirklar och kulturarrangemang görs i samarbete med Sensus.